Copyright 2020 - Biogastech

 

Pre efektívne hospodárenie a využitie tepla bioplynovej stanice je dôležitý správny návrh a realizácia rôznych typov výmenníkov.

Pri našich projektoch sme spolupracovali pri návrhoch rôznych typov výmenníkov, kde zo skúseností z prevádzky dbáme okrem iného aj na použitie vysokokvalitných materiálov pre dlhodobú životnosť:

- výmenníky spaliny – voda

- výmenníky spaliny – termický olej

- výmenníky spaliny – vzduch

- výmenníky voda – voda

Jednalo sa vo všetkých prípadoch o riešenia presne na mieru pre konkrétny typ BPS a umiestnený v tepelných rozvodoch.

BG tech, s.r.o.

Copyright © 2020 Biogastech. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.

+421 948 107 878