Copyright 2022 - Biogastech

 

Z našich skúseností vieme, že zabezpečenie kvalitnej vstupnej suroviny, ktorá by mala správnu frakciu pre použitie v BPS, je pre prevádzkovateľa veľmi náročné.

Často krát sa tak stáva, že vstupná surovina je nedostatočne upravená poprípade z ekonomických dôvodov je prevádzkovateľ nútený použiť surovinu s nižším energetickým potenciálom.

Pre tieto prípady sme navrhli technológiu, ktorá zabezpečí optimálnu úpravu rôznych typov vstupných surovín (slamnatý maštaľný hnoj, slama, kukuričné zrno...) tak, že u surovín s dlhším steblom dochádza k ich skráteniu na dĺžku max 2 cm a zároveň dochádza k rozdrteniu povrchových štruktúr.

Táto technológia má preukázateľný vplyv na:

- zníženie zdržnej doby (v závislosti od vstupnej suroviny – v niektorých prípadoch je pokles až o 30%)

- zvýšenie produkcie bioplynu (zvýšená výťažnosť z dôvodu kompletného využitia energetického potenciálu suroviny)

- zníženie nárokov na miešací cyklus (zníženie potrebných časov na miešanie, zníženie nárokov na servis vyvolaný namotaním dlhých stebiel)

- zníženie nárokov na čerpací cyklus (zníženie upchávania čerpadiel, sušina je rovnomerná v rámci fermentora)

BG tech, s.r.o.

Copyright © 2022 Biogastech. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.

+421 948 107 878