Copyright 2020 - Biogastech

 

 

Pre každú bioplynovú stanice je nesmierne dôležité zabezpečiť efektívny miešací systém.

 

Našim klientom ponúkame komplexný návrh a realizáciu rôznych technológii miešania.  Pri návrhoch je prvoradá lokalita výstavby BPS a miešaná surovina,  podľa toho prispôsobujeme návrh technológie miešania. Pre každú BPS je špecifický druh suroviny a preto pri našich návrhoch berieme na zreteľ:

- efektivitu miešacieho cyklu (správny výber miešadla na dostatočné rozmiešanie suroviny – miešadlo nesmie byť predimenzované ani poddimenzované)

- ekonomika prevádzky (cieľom každého prevádzkovateľa je čo najviac znížiť vlastnú spotrebu, preto elektrický výkon miešadla musí byť optimálny tak, aby boli dosiahnuté ekonomické parametre)

- materiálové prevedenie (pre dosiahnutie čo najdlhšej životnosti miešadla a celej jeho konštrukcie, používame vysokokvalitné materiály a výrobné postupy. Konštrukcie miešadla realizujeme z INOX 304 L alebo 316 L, samotné telo miešadla je z vysokokvalitnej zliatiny a samotná vrtuľa je z HARDOX alebo  INOX 304 L)

- náklady na prevádzku a servis (z dôvodu použitia kvalitných materiálov sú servisné náklady znížené na minimum – počas prvých 3 rokov prevádzky sa jedná len o vizuálnu kontrolu)

Miešadlá navrhujeme a ponúkame pre všetky miesta využitia a do všetkých typov nádrží ako napr. do prípravných nádrží, fermentorov s nasadeným plynojemom poprípade s železobetónovým stropom, koncových skladov alebo lagún.

BG tech, s.r.o.

Copyright © 2020 Biogastech. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.

+421 948 107 878