Copyright 2020 - Biogastech

 

 

Dla każdej biogazowni jest bardzo ważny skuteczny system mieszania.

 

Naszym klientom proponujemy kompleksowe zaprojektowanie i realizację różnych technologii mieszania.  Przy projektowaniu jest na pierwszym miejscu lokacja budowy biogazowni i mieszany surowiec. Na podstawie tych informacji stosujemy projekt technologii mieszania. Dla każdej biogazowni istnieje specjalny rozdaj surowca i dlatego w naszych projektach bierzemy pod uwagę:

- skuteczność cyklu mieszania (właściwy wybór mieszadła do wystarczającego mieszania surowca - mieszadło nie może być ani ponadwymiarowe ani podwymiarowe)

- ekonomiczność działania (celem każdej osoby prowadzącej jest ważne jak najbardziej obniżyć własne zużycie, dlatego wydajność elektryczna mieszadła powinna być optymalna w taki sposób, by były uzyskane parametry ekonomiczne)

- wykonanie materiałowe (w celu osiągnięcia co najdłuższej żywotności mieszadła i całej jej konstrukcji, stosujemy materiały i postępowania o wysokiej jakości. Konstrukcje mieszadła realizujemy z INOX 304 L lub 316 L, samo ciało mieszadła jest ze stopu o wysokiej jakości i samo śmigło jest z HARDOX lub  INOX 304 L)

-koszty na eksploatację i utrzymanie (dzięki stosowaniu jakościowych materiałów są koszty dotyczące serwisu obniżone na minimum – podczas pierwszych 3 lat działania chodzi tylko o kontrolę wizualną)

Mieszadła projektujemy i proponujemy dla każdego miejsca zastosowania i dla wszystkich typów zbiorników, jako naprzykład do zbiorników uzupełniających, fermentorów wyposażonych zbiornikiem gazu, ewentuelnie ze stropem żelbetowym, magazynów końcowych lub lagun.

BG tech, s.r.o.

Copyright © 2020 Biogastech. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

+421 948 107 878